Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  กรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการลดการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561 กิจกรรม รักสร้างสรรค์ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ (ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) (ดู : 39) 21 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บง 818 รน. (ดู : 92) 10 พ.ค. 2561
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บง 818 รน. (ดู : 86) 7 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 56) 4 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4592 รน. (ดู : 55) 4 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน 80-3549 รน. (ดู : 61) 1 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น - 5605 รน. (ดู : 62) 1 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกหกล้อ (อีแต๋น) (ดู : 64) 1 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลน้ำจืด (ดู : 118) 27 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างสนุบสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 143) 18 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายนทีจร บริเวณคอสะพาน (ดู : 56) 17 เม.ย. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 143) 17 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ค่าข้าวกล่อง) (ดู : 102) 10 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 103) 9 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 56) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดตักขยะปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย (ดู : 103) 2 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 ประจำปี 2561 (ลูกฟุตบอล) (ดู : 73) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 ประจำปี 2561 (ค่าจ้างทำสนาม) (ดู : 64) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 ประจำปี 2561 (ป้ายไวนิล) (ดู : 64) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 ประจำปี 2561 (ถ้วยรางวัล) (ดู : 64) 27 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5342 รน. (ดู : 69) 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำบริเวณซอยตลาดนัดเชื่อมถนนจรพาณิชย์ (ดู : 53) 16 มี.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลน้ำจืด (ดู : 145) 15 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถดับเพลิง ทะเบียน น 5891 รน. (ดู : 66) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน น 5891 รน. (ดู : 62) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 7410 รน. (ดู : 64) 12 มี.ค. 2561
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 61) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง(การซื้อสื่อการเรียนการสอน) (ดู : 153) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 12 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) (ดู : 62) 8 มี.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางแะคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(สารส้มขุ่นผง) (ดู : 148) 8 มี.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(การซื้อสื่อการเรียนการสอน) (ดู : 144) 8 มี.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร (ดู : 136) 7 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) (ดู : 64) 5 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) (ดู : 63) 5 มี.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 129) 5 มี.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ดู : 123) 5 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู : 62) 27 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 65) 20 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (ดู : 62) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 61) 24 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดตักขยะและปรับปรุงพื้นที่รองรับขยะมูลฝอย (ดู : 65) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ค่ารับรอง) (ดู : 63) 11 ม.ค. 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ค่ารับรอง) (ดู : 128) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 65) 10 ม.ค. 2561
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1731 รน. (ดู : 126) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ค่าของรางวัล) (ดู : 61) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (เวทีพร้อมอุปกรณ์) (ดู : 64) 8 ม.ค. 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ค่าของรางวัล) (ดู : 123) 8 ม.ค. 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (เวทีพร้อมอุปกรณ์) (ดู : 123) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 64) 4 ม.ค. 2561
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 66) 3 ม.ค. 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร (ดู : 141) 3 ม.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการอาหารเสริม (นม) (ดู : 151) 3 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 135) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 111) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 12 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs