Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำจืด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖
ข้อมูลเทศบาล
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ภาระกิจเทศบาล
  แผนที่และการเดินทาง
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
  กรอบพนักงานจ้าง ๔ ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
 
ข่าวสาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประมวลภาพ
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ภาพโครงการในพื้นที่
 
คู่มือบริการประชาชน
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
หน่วยงานภายใน
 
  มุมศิลปะ ทต.น้ำจืด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำจืด
  วัดจันทราราม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ดู : 3) 16 พ.ค. 2562
โปรแกรมการแบ่งสายแข่งขันบอล 7 คน 2019 (ดู : 36) 30 มี.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 15 (ดู : 50) 13 มี.ค. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 116) 10 ม.ค. 2562
กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 86) 4 ม.ค. 2562
การให้เช่าห้องและแผงขายของในตลาดสดเทศบาล (ดู : 134) 4 ม.ค. 2562
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลตำบลน้ำจืด ประจำปี 2561 ผ่านระบบ (ITAS) (ดู : 98) 23 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ดู : 108) 13 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 115) 27 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จ) (ดู : 96) 8 ส.ค. 2561
การแข่งขัน ฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีที่ 15 เทศบาลตำบลน้ำจืด แชมเปี้ยนคัพ 2018 (ดู : 268) 7 ส.ค. 2561
โปรแกรมการแข่งขันบอล 7 คน 2018 (ดู : 234) 2 เม.ย. 2561
สรุปผลมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 231) 28 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 309) 12 มี.ค. 2561
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลน้ำจืดคัพ ปีที่ 14 (ดู : 268) 7 มี.ค. 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ) (ดู : 240) 6 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 286) 5 มี.ค. 2561
เรื่องตลาดถนนคนเดินท้องถิิ่นสุขใจคนไทยยิ้มได้ (ดู : 159) 21 ก.พ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลน้ำจืด (ดู : 400) 16 ก.พ. 2561
ขั้นตอนการรับบริการเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 100) 1 ก.พ. 2560
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 251) ธ.ค.
ผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการมาแสดงตน (ดู : 498) ธ.ค.
ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน (ดู : 471) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
  เทศบาลตำบลน้ำจืด
  เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ ๔ ถ.สุดสาคร ต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๗๘๙-๑๐๒๖ โทรสาร : ๐-๗๗๘๙-๑๗๓๒
  Copyright © 2016. www.namchuet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs